ΠΟΛΗ

Από τον Moro στον Grimani

    ΝΕΩΡΙΑ Τα Νεώρια ή Arsenali των Ενετών χρησίμευαν για την επισκευή των πλοίων στη διάρκεια του χειμώνα στα χρόνια της ενετοκρατίας. Το…